Livet med en kvinna som inte ber

Fråga: Jag är gift med min kusin och vi har ett barn tillsammans. Hon förrättar inte bönen och hon fastar inte Ramadhân. Jag fruktar att jag kommer att hamna i synd. Jag är förvirrad i skrivande stund.

Svar: Du har syndat med ditt liv med henne när hon varken bad eller fastade utan att råda henne och vara bestämd med henne.

Om hon fortfarande låter bli att förrätta bönen och fasta, måste du befalla henne att be, fasta och utföra andra islamiska plikter. Be först och främst Allâh om hjälp och därefter dina och hennes levande föräldrar och hennes Mahârim om att råda henne. Om hon börjar lyda, ångrar sig inför Allâh och börjar be, tillkommer Allâh lov och pris. Var därmed bra mot henne.

Skulle hon däremot vägra be och fasta skall du skilja dig från henne. Det som är hos Allâh är bättre. Utebliven bön är otro och avfall från islam. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är avsaknaden av bönen.”

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

”Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med otrogna kvinnor.”1

160:10