Livet med de icke-religiösa grannarna

Fråga: Vi har en icke-religiös familj till grannar. Deras söner ber inte de obligatoriska bönerna trots att de är ålagda att be. Det är bara deras fader som ber i moskén. Kvinnorna är inte beslöjade. Det händer att de ger oss grönsaker och annat. Åligger det oss att ta emot det? Åligger det oss att besöka dem?

Svar: Det är allmänt känt att grannen har sin rättighet. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall ära sin granne.”

Vissa lärda säger att grannen har tre rättigheter om han är muslim och släkting; en rättighet som muslim, en som släkting och en som granne. Om han är granne och muslim har han två rättigheter; en rättighet som muslim och en som granne. Om han bara är granne och varken muslim eller släkting har han en grannes rättighet. Dessa grannar har alltså rättigheter gentemot er. Ni har rättigheter gentemot dem. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du köper en buljong skall du hälla i extra vatten och ge till din granne.”

Det är lämpligt att ni ger varandra gåvor. Det leder lättare till vänskap och kärlek. Om ni gör er plikt i förhållande till era grannar skall ni därtill råda dem för Allâhs sak. Råd dessa försumliga människor att börja be och täcka sig. Förklara dess plikt så att Allâh vägleder dem via er.

Det är olämpligt att behandla dem respektlöst, avvisa deras gåvor och undvika dem. Det kommer bara att bli värre.