Liv med en sådan maka

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Ahkâm Ahl-il-Milal war-Riddah, sid. 486

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om en man får leva med en kvinna som varken ber, badar efter sexuellt umgänge eller lär sig Qur’ânen. Han svarade: ”Jag fruktar att det är otillåtet att leva med henne.”