Lite orenhet skadar inte

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/112)

Lite spillning från mulor, åsnor och rovdjur är förbisedd enligt en av Ahmads åsikter. Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] valde den åsikten eftersom det är besvärligt att undvika den mängden. al-Walîd bin Muslim sade:

Jag frågade al-Awzâ´î om oätbara djurs urin, som mulor, åsnor och hästar. Han sade: ”De brukade få sådant på sig när de var ute och krigade, men de tvättade inte bort urinen från sina kroppar eller kläder.”

Till det hör även Ahmads konkretisering att lite utkommen utsöndring efter urinering är förbisedd liksom försats. Även lite kräk är förbisett, sade Ahmad.

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade att var behöver inte tvättas bort från kropp och då kläder därför det saknas bevis för dess orenhet.