Lista på moskéfinansiärerna i moskén

Fråga: Vi skall bygga en moské i Frankrike. Är det tillåtet att skriva upp finansiärernas namn på en lista som hängs upp i moskén dels för att uppmuntra dem och dels för att få tyst på dem som förtalar oss?

Svar: Det är olämpligt att göra för att uppmuntra dem. Den som gör goda handlingar skall dölja dem och varken avse uppmuntring eller hyllning. De skall uppriktigt ägnas åt Allâh (´azza wa djall).

När det kommer till att få tyst på dem som förtalar er, så är det inga problem. Skriv ned skänken och finansiärerna utan att de vet om det. Ert syfte skall vara bevis mot dem som förtalar er.