Lindat lik blöder

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/455-456)

638 – Jag hörde min fader bli frågad om ett tvättat lik som börjar blöda från öronen efter att det har blivit lindat. Han svarade:

Om liket är lindat ska det föras därifrån.´Îsâ bin Abî ´Izzah berättade att ash-Sha´bî befallde att hans dotter skulle föras bort. Och om liket inte är lindat när något utsöndras från det, tvättas det ånyo.”