Likna inte Sûfiyyah

Fråga: Är det en innovation att göra Tasbîh på radband?

Svar: Det kännetecknar Sûfiyyah. Det är de som använder radband. Fingrarna räcker för att göra Tasbîh.

Fråga: Får jag efter att ha vallfärdat eller utfört ´Umrah köpa radband till min familj och mina anhöriga som present?

Svar: Nej. Köp inga radband. De kännetecknar Sûfiyyah som anser att radband är dygdiga. Köp istället något nyttigt.