Likheten och skillnaden mellan Âdam och ´Îsâ

Opponenten argumenterade med al-Marîsîs argument om att Allâh inte har rört vid Âdam med Sin hand med Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”Inför Allâh är ´Îsâ till sin natur att likna vid Âdam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.”1

Han vill säga att Han skapade Âdam som ´Îsâ som Han inte skapade med Sin hand.

Du förstår fel och går vilse. ´Îsâ är ju inte lik Âdam inom allting. Versen handlar om att Allâh skapade ´Îsâ med Sin befallning och Sitt ord, utan fader, på samma sätt som Han skapade Âdam utan fader. ´Îsâ var även olik Âdam på andra sätt. För det första skapade Han Âdam med Sina händer. För det andra skapade Han Âdam av lera. Âdam var inget litet barn som växte upp. Han har inte varit i en kvinnas mage. Han har inte ammat eller legat i en vagga. Såsom ´Îsâ skiljer sig från Âdam på dessa punkter skiljer han sig likaså från honom sett till att Allâh skapade Âdam med Sina händer. Såsom ingen liknar Allâh skiljer sig även Hans hand från alla andras händer.

al-Marîsî! Du förvränger Allâhs händer värre än vad judarna gör som sade:

يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ

”Allâhs händer är bundna.”2

Du säger att de är skapade då du förklarar dem i form av skapade gåvor och uppehälle.

13:59

25:64