Likheten mellan studenten och den förälskade

Ibn-ul-Djawzî sade i ”as-Sirr al-Masûn”:

”En person som älskar kunskap är som en förälskad person. Den förälskade personen bryr sig om sin älskade och är fäst vid henne. Samma förhållande har personen som älskar kunskap till kunskapen. Såsom den förälskade säljer allt han äger för att spendera på sin älskling och sedan bli fattig, gör även personen som älskar kunskap det. Han ägnar all sin tid åt studier, blir av med alla sina pengar och ignorerar att tjäna sitt levebröd. När han blir i behov hamnar han i en svår situation. Vissa av dem vänder sig då till myndigheterna genom att antingen arbeta för dem eller också be dem om bidrag. Vissa lärda börjar tigga från snåla lekmän, andra lämnar studierna för att tjäna sitt levebröd.”