Likheten mellan Ashâ´irah och Djahmiyyah kring Talet

Ashâ´irah säger att Allâh talar med ett själsligt och evigt tal. Likaså säger de att det tal som Mûsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) hörde och det som Djibrîl steg ned med är ett skapat uttryck för Allâhs tal som upprätthålls av sig själv.

Detta är i själva verket Djahmiyyahs åsikt, vilket även sades av vissa forskande Ashâ´irah:

”Det finns ingen skillnad mellan oss och Djahmiyyah. Vi är alla överens om att det som står mellan Qur’ânens bokomslag är skapat. Skillnaden är att vi säger att det är uttryck för Allâhs tal medan de säger att det är Allâhs tal.”

Ur denna synvinkel är Djahmiyyah bättre än dem då de säger att Qur’ânen är Allâhs tal. Men de är värre när de säger att Allâhs tal är skapat.