Liket begravs med händerna placerade som i bönen

Fråga: När vissa liktvättare skall linda liket placerar de dess höger hand på dess vänster hand liksom i bönen. Är det föreskrivet?

Svar: Det är inte föreskrivet. Likets händer skall ligga på sidan.