Likadan bestrykning överallt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/117)

148 – Jag frågade min fader hur länge man får bestryka läderstrumporna i ett krigsförande land. Han svarade:

”Bestrykningen är densamma i såväl krigsförande land som i alla andra länder; resenären får bestryka tre dygn medan den hemmastadgade får bestryka ett dygn.”