Lika gåvor till fruarna

Fråga: Om maken ger pengar till sin ena fru i form av en present, måste han då ge till den andra frun också?

Svar: Han är skyldig att ge var och en sin rättighet. Hans skyldighet är att han försörjer dem, ger dem vad de behöver av kläder, förser dem med en lämplig bostad och fördelar nätterna jämnt mellan dem. Det är hans plikt.

Beträffande presenterna, är han inte ålagd att fördela dem rättvist om han inte fruktar prövning och ondska. Antingen ger han inte henne eller också ger han båda för att undkomma prövningar mellan dem. Han skall alltså inte göra det utav plikt, utan för att undkomma prövningar och svartsjuka.