Lika barn leka bäst

3214 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det rättfärdiga umgänget och det dåliga umgänget är som en parfymförsäljare respektive en smed. Parfymförsäljaren kommer antingen att bjuda dig, sälja den till dig eller också får du åtminstone ta del av hans ljuvliga doft. Smeden kommer antingen att bränna upp dina kläder eller också får du åtminstone ta del av hans vidriga stank.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Ibn Hibbân, al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” och Ahmad via Abû Burdah, från Abû Mûsâ, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Till hadîthens kuriosum hör al-Bayhaqîs rubrik till den:

Kapitel om att undvika syndare, innovatörer och alla andra som inte hjälper dig lyda Allâh (´azza wa djall).”

Ty sällskapet påverkar och lika barn leka bäst.