Lik zoroastrierna

326 – ´Alî bin Abî Subh as-Sawwâq. Han berättade flera saker från vår imam däribland:

”Vi var på ett bröllop när Ahmad bin Hanbal kom. När han gick in i hemmet såg han en bild på en stol. Han gick ut varpå värden följde efter honom. Då satte han sin hand på hans ansikte och sade: ”Lik zoroastrierna. Lik zoroastrierna.” Sedan gick han ut.