Lik vänt mot Qiblah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 189

921 – Jag frågade Ahmad bin Hanbal hur ett lik ska vändas i graven. Han svarade:

”Om det läggs på sidan vänt mot Qiblah, så är det bra. Och om de vill lägga liket på ryggen, så har den åsikten valts av Sa´îd bin al-Musayyab.”

Jag frågade honom om fötterna ska vara vända mot Qiblah. Han svarade:

”Ja.”

Jag frågade Ahmad om liket ska också ligga så när det tvättas. Han svarade:

”Jag har bara hört det om läggningen.”