Liggningen innan Fadjr

al-Bukhârî sade:

15 – Kapitel om inväntad Iqâmah

626 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: ´Urwah bin az-Zubayr underrättade mig som berättade att ´Â’ishah sade:

Efter böneutroparens första böneutrop till Fadjr gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp och bad två korta Raka´ât innan Fadjr. Detta efter att gryningen hade klarnat. Därefter lade han sig på sin högra sida tills att böneutroparen kom till honom för att läsa Iqâmah.”1

Hadîthen bevisar att man ligger på höger sida. Men är handlingen Sunnah helt och fullt eller är den bara en vanlig viloställning? Därom tvista de lärde som har tre åsikter i sakfrågan. Det finns till och med en fjärde åsikt som är riktigt udda. Den fjärde åsikten kräver liggning för att Fadjr skall vara giltig. Annars är bönen ogiltig. Den åsikten delar Ibn Hazm (rahimahullâh). Han hade dock fel där. Liggningen har inte påbjudits och den rapporterade befallningen är svag och ej autentiserad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har alltså autentiserats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låg ned, inte att han befallde handlingen.

Förmodligen är den mest troliga åsikten att det är Sunnah för den som behöver ligga ned på grund av trötthet. Det spelar ingen roll vad tröttheten beror på, bara han kan vara utvilad till Fadjr. Undantaget är emellertid den som lägger sig ned och somnar så att han mister Fadjr. Denne skall resa sig upp och gå lite till bönen inleds. Vissa trötta människor somnar ju så fort de lägger sig ned. För en sådan person är det inte Sunnah att ligga.

1Muslim (723).