Ligger Yûnus grav verkligen i Irak?

Fråga: Ligger Yûnus (´alayhis-salâm) grav verkligen i Irak?

Svar: Profet Yûnus (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är okänd. Påståendet saknar äkthet. Alla profeters gravar är okända frånsett vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Det är allmänt känt att den ligger i hans hem i al-Madînah. Detsamma gäller Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i Hebron i Palestina. De lärda säger att alla andra profeters gravar är okända. Den som tillskriver en viss grav en viss profet har ljugit och talat grundlöst och oäkta. Teorin om att Yûnus grav ligger i Nineveh1 eller på någon annan bestämd plats är grundlös. Det måste vetas.

Och om den hade varit känd så hade det ändå inte varit tillåtet att göra Tabarruk via den, tillbe den, avlägga eder för den eller någon annan form av dyrkan. Dyrkan är Allâhs suveräna rättighet som inte får ägnas någon annan, vilket det råder samstämmighet om.