Ligger boken ”ad-Durar as-Saniyyah” bakom terrorismen?

Fråga: Till de illasinnades påhopp hör att de säger i median att orsaken bakom sprängattentaten i vårt land är boken ”ad-Durar as-Saniyyah” och Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykhs utslag. Vad säger ni om det tvivlet?

Svar: Det är gammalt. Hedningarna brukade anse att profeterna och deras anhängare bringade onda omen. De brukade säga att allt ont som hände dem var på grund av dem. Det är alltså gammalt. Den som säger så om ”ad-Durar as-Saniyyah” är som den som ansåg att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medförde onda omen. Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ

”Men när något ont drabbar dem, säger de: ”Detta är från dig.”1

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ

”När dåliga tider kom sköt de skulden på Mûsâ och dem som följde honom.”2

De ansåg att de goda och de som kallade till Allâhs religion låg bakom det onda. Det är alltså inget konstigt.

ad-Durar as-Saniyyah är tillgänglig. Det får läsas i den. Består den av terrorism eller Tawhîd? Däri finns godhet och lov och pris tillkommer Allâh. Däri finns Tawhîd. Däri fördöms avgudadyrkan. Däri finns råd och tillrättavisningar. Vi lyssnar inte på vad de illasinnade säger. Vi får referera till ad-Durar as-Saniyyah och läsa i den. Den som har sagt detta kommer att avslöjas.

14:78

27:131