Lev måttligt, lev enligt Sunnah

al-Djunayd sade:

Vi har inte antagit Tasawwuf via tissel och tassel utan via hunger, utelämnat jordeliv och avsaknad bekvämlighet.”

Bra sagt. Dock syftar han på merparten av bekvämligheten, onödigt jordeliv och måttlig hunger. Att likt munkar hungra överdrivet och förkasta allt jordiskt och bekvämligheter som måltider, sömn och familj, utsätter bara personen för stora prövningar och kanske till och med för mentala störningar. En sådan inställning innebär att utövaren mister en bra bit av den flexibla monoteismen. Allâh har ju uppskattat allting som sig bör och låtit lyckan finnas i Sunnah. Väg saker och ting rättvist, fasta ibland och avstå ibland, sov ibland och be ibland. Livnär dig på fromt anskaffad inkomst, nöj dig med vad Allâh har bestämt för dig och tala bara väl. Må Allâh benåda al-Djunayd! Vem kan jämföras med hans kunskap och tillstånd?