Lerigt underlag och vattenpölar på marken

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 276

Fråga: Vi bor i en by vars gator fylls med vatten efter regnfall. Strax innan Maghrib upphörde regnet och vi slog ihop Maghrib med ´Ishâ’. Därefter uppstod en massa tissel och tassel. Vad är domen för handlingen?

Svar: Om regnet resulterar med lerigt underlag eller vattenpölar på marken som försvårar framkomsten för människorna, är det tillåtet att slå ihop bönerna. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i Madînah utom rädsla och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”1

När det är svårt och besvärligt att be varje bön i tid, är det rekommenderat att slå ihop bönerna utifrån Sunnah. Men om det inte är svårt och besvärligt att be varje bön i tid, såtillvida att marken exempelvis är asfalterad och saknar vattenpölar och regnet har upphört, ska bönerna inte slås ihop. Ty i grund och botten är det obligatoriskt att be varje bön i tid.

1Muslim (705).