Lektioner som inleds med Qur’ân-läsning

Fråga: Vad är domen för att inleda allmänna företeelser, föreläsningar, lektioner eller goda handlingar med Qur’ân-läsning?

Svar: Det har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.