Lektioner skall pågå hela tiden

Tillrättavisningar är inte lektioner där man organiserat läser böcker och tar upp frågor. Tillrättavisningar går ut på att påminna människorna och locka dem och skrämma dem så att de blir glada respektive rädda när de hör relaterade texter ur Qur’ânen och Sunnah.

Beträffande lektionerna, skall de pågå hela tiden utmed studenternas och lärarens kapacitet. De skall hålla på dag och natt, månader och år. Kunskapen kommer inte att uppnås och studenten kommer inte att uppnå en bra nivå, som Idjtihâd, om han inte alltid söker kunskap och aldrig avbryter. Det räcker inte med en tillrättavisning i veckan för att uppnå kunskap.

Poängen ligger i som sagt att tillrättavisningar och lektioner som går ut på att studera olika islamiska ämnen inte är samma sak. Exempel på dessa är Tafsîr och dess principer, Fiqh och dess principer och regler, Hadîth och Hadîth-relaterad kunskap, islamisk troslära och dess motsatser av de osunda troslärorna och profetens biografi. Detta kräver en lång tid för att studenten skall få en bra mängd med kunskap.