Lektioner skall hållas i moskéer, inte i sommarstugor

Fråga: Vad anser ni om att många ungdomar samlas i sommarstugor om syftet är att kalla och råda varandra?

Svar: Jag rekommenderar inga sommarstugor. Jag rekommenderar samlingar i moskéerna. Den som har något bra att säga får gå till moskén och sprida det därborta. Han får lära människorna i moskén. Dessa sommarstugor, konklaver och resor är tvetydiga. Illasinnade människor kommer dit till skillnad ifrån moskén.