Lektioner med människor som besitter vissa innovationer

Fråga: Får vi sitta och lyssna på religiösa lektioner med en grupp som besitter vissa innovationer?

Svar: Salaf brukade förbjuda varandra att sitta med Ahl-ul-Bid´a. De brukade till och med förbjuda varandra att svara på deras hälsning så att de inte skulle påverkas av dem. En innovatör är inte som en syndare. En syndare skadar endast sig själv medan en innovatör kämpar för att hans innovation skall påverka andra. Om någon skulle rätta sig efter honom, blir hela handlingen till en brist i trosläran.

Det hör till Allâhs (djalla wa ´alâ) gåvor och stora favörer till Sina tjänare att Han inte låter muslimens välgång vara begränsad vid Ahl-ul-Bid´a. Om en innovatör gör någon nytta, gör personen som inte besitter någon innovation en renare och sundare nytta.