Lektioner i Ahl-ul-Bid´ahs moskéer

Fråga: Jag bor i ett land vari de flesta moskéerna tillhör Ahl-ul-Bid´ah. Är det tillåtet för en student att ha lektioner, föreläsningar och fredagspredikan i deras moskéer och konferenser? Finns det några villkor som måste uppfyllas för att det skall vara tillåtet?

Svar: Ja. Om de låter honom tala sanning och förklara den, är det ett bra tillfälle. Det är ett bra tillfälle för honom för att tala. Just vid det tillfället och på den platsen finns det ett behov av att göra det.