Lektionen innan fredagsbönen är olämplig

Fråga: I vårt land har imamen lektion innan fredagsbönen. Hur skall vi komma tidigt till moskén för att belönas när den här lektionen hålls?

Svar: Det är olämpligt. Studiecirklar innan fredagsbönen är inte tillåtna. Den som kommer in i moskén skall göra det som har rapporterats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och be det han kan. Därefter sitter han ned och är tyst. Att hålla lektion och distrahera människorna är olämpligt. Han som kommer tidigt till moskén gör inte så för att lyssna på lektionen, han gör så för att be och läsa Qur’ânen. Dessa lektioner är inte föreskrivna innan fredagsbönen. Dock hamnar inte lektionen efter Fadjr under detta. Det är allmänt känt att människorna kommer till Fadjr för att be och sedan går hem för att förbereda sig för bönen. Detta handlar om tiden som råder när människorna kommer för att be.