Lektion till icke-araberna innan fredagspredikan

Frågeställare: Vi har en moské i det islamiska centret därborta (i USA). Åhörarna är våra bröder. De har lektion innan fredagspredikan. Jag vet sedan tidigare att lektioner inte skall ges innan fredagspredikan.

al-Albânî: Korrekt.

Fråga: De gör så för att åhörarna inte talar arabiska. Lektionen hålls på engelska och är en översättningen till fredagspredikan. Är detta tillåtet?

al-Albânî: Frågar du om predikan eller lektionen?

Frågeställare: Om lektionen innan predikan. Predikan är på arabiska.

al-Albânî: Lektionen är inte tillåten. Argumentet du nämner rättfärdigar inte lektionen innan predikan. Däremot kan de efter predikan eller efter bönen eller under predikan berätta för icke-araberna att de kan ställa frågor och ta upp oklarheter efter bönen. Det är dock inte tillåtet att ha en tidigare lektion.

Frågeställare: Om de vill att jag håller lektion innan fredagspredikan…

al-Albânî: Det är inte tillåtet.

Frågeställare: … så säger jag att jag inte kan göra det.