Lektion med lärda eller Qur’ân-läsning?

Fråga: Vad är bättre av att sitta på de lärdas lektioner eller läsa Qur’ânen?

Svar: Han skall göra bådadera. Han skall närvara vid lektioner och vetenskapliga sittningar och han skall läsa Qur’ânen vid annat tillfälle.