Lektion i hemmet eller bön i moskén?

Fråga: Vissa undrar om det är tillåtet att stanna kvar inomhus i en studiecirkel som denna och låta bli att gå till moskén för att be?

Svar: När jag bodde i Damaskus brukade jag måna om att motsäga den företeelsen. Efter hand läste jag i förordet i Ibn Abî Hâtims ”al-Djarh wat-Ta´dîl” att en grupp Hadîth-lärda däribland Imâm Ahmad, Yahyâ bin Ma´în och ´Alî al-Madînî satt tillsammans. När böneutropet till Dhuhr hade lytt påpekade vissa närvarande att man skulle be Dhuhr. Då sade Imâm Ahmad:

”Vi befinner oss just nu i en studiecirkel. Vi skall be i samling efteråt.”

Från den tidpunkten drog jag slutsatsen att en religiös studiecirkel är ett religiöst skäl till att inte be i moskén och i synnerhet om moskéerna består av avvikelser, vilket de gör i de flesta länderna och moskéerna idag. Moskéernas tillstånd på Imâm Ahmads tid var mycket bättre än dagens tillstånd. När jag såg att han ansåg att studiecirkeln och kunskapen som de var upptagna med var en ursäkt, gjorde jag samma sak.