Lekmannens lära

Fråga: Är det tillåtet att följa blint när det kommer till trosläran eller måste man tro med bevis?

Svar: När det kommer till trosläran och lekmannen, så råder det inga tvivel om att den okunnige skall tro allmänt på Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Det är de lärda som kan detaljerna. Han skall dock tro allmänt på Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära som tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Domedagen, ödet och han skall be, betala allmosa, fasta och vallfärda. Det är det.