Lekmannens innovativa förhållande till de lärde

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (5/92)

Att blint följa en enda man och ingen annan är en blind efterapning med vilken senare generationer avviker från följeslagarna och resten av de dygdiga generationerna. Denna efterapning går också emot de fyra imamernas (rahimahumullâh) uttalanden. Ingen av dem sade att enkom en man, av alla muslimska lärde, skulle följas blint. Denna sorts efterapning tillhör 300-talets innovationer. Den som hävdar något annat får nämna en enda man, från de tre första generationerna, som höll sig till en enda rättsskola. Det kommer han aldrig att kunna göra, ty sådant förekom inte.