Lekmännens åsikt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Vissa människor delar upp folk i tre kategorier: lärde som förmår dra egna slutsatser, studenter som följer och lekmän som bara tar efter. Vad anser ni om den kategoriseringen?

Svar: Visst varierar människor. Vissa har förmåga att dra egna slutsatser, andra har inte. Åter vissa har förmåga att dra egna slutsatser inom endast vissa frågor som de granskar, somliga vet ingenting.

Lekmännens åsikt ska vara deras lärdes åsikt. Om någon röker för att någon i ett annat islamiskt land tillåter rökning och att han får följa blint, säger vi till honom att han inte alls får göra det. Ty han ska bara ta efter och de som har mest rätt att bli följda är ditt lands lärde. Rättar du dig efter någon annan uppstår bara kaos inom en sakfråga som saknar föreskrivna bevis. Samma sak säger vi till personen som vill raka sitt skägg eller varva gravar bara för att några lärde i andra islamiska länder tillåter det.

Med andra ord måste lekmannen följa sitt lands lärde som han litar på. Vår Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) sade att lekmän ska inte efterapa andra länders lärde just för att sådant leder till kaos och osämja. Så om någon inte tvår sig efter ätning av kamelkött bara för att lärde i andra länder inte ålägger det, säger vi att han inte får göra så eftersom hans lands lärde ålägger tvagning efter ätning av kamelkött och han måste rätta sig efter sitt lands lärde.

Om en lekman frågar dig, ger du honom den övervägande åsikten enligt dig. Skulle åsikten skilja sig från vad allmänheten följer, ger du honom den åsikten hemligt så länge den är baserad på egna slutsatser och saknar bevis i Qur’ânen och Sunnah. Men om allmänhetens åsikt går emot Qur’ânen och Sunnah, förkunnar du den öppet. Nämn dock ingen meningsskiljaktighet, ty lekmän säger: ”Vill du bli förvirrad ska du ha flera alternativ.” Därför säger jag alltid till studenterna att inte presentera meningsskiljaktigheter för lekmän eftersom de kommer att bli förvirrade. Inte heller ska personen som kan läsa Qur’ânen på sju sätt läsa på ett sätt som är okänt för lekmännen så att han inte förbryllar dem.