Lekmännen skall inte titta på TV-debatter

Fråga: Rekommenderas lekmännen att titta på debatterna i TV?

Svar: Jag svär vid Allâh att de inte rekommenderas att titta på dem. I och med att Allâh har skonat dig och du inte känner till dessa frågor, skall du undvika dem. Undvik dem.