Lekmännen säger att Tâhâ och Yâsîn är profetens namn

Fråga: Heter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Tâhâ?

Svar: Nej. Varken Tâhâ eller Yâsîn. Det är lekmännen som säger så. Tâhâ är lösryckta bokstäver och består av Tâ och Hâ. Yâ Sîn. Yâ är en bokstav och Sîn är en bokstav. Lösryckta bokstäver. De är inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn.