Lekmännen måste räddas från Ahl-ul-Bid´ah

Många av Salafs imamer brukade säga att Ahl-ul-Bid´a skadar islam mer än vad judarna och de kristna gör. De liknade dem vid människor som förstör ett hus inifrån. Därefter säger de till fienden som lurar utanför: ”Kom in!” De förstör muslimerna, krossar deras moral och vilseleder dem. Fienden kommer inte förrän de har blivit till avskum. Då säger Ahl-ul-Bid´a till dem: ”Varsågoda!” Detta har extrema Sûfiyyah gjort och likaså Râfidhah när de samarbetade med mongolerna och andra fiender till islam och de håller fortfarande på. Många av dem bistår med ockupationer av muslimska länder.

Innovationerna är alltså oerhört farliga. Låt oss lägga ned en stor vikt vid att rädda de muslimska lekmännen från Ahl-ul-Bid´as klor. Många av dem, och framför allt Sûfiyyahs okunniga, är riktiga stackare. De älskar Allâh, vill till paradiset och så vidare. Dock är de lurade av dessa lurendrejare. Om du talar med honom, klargör bevisen för honom och förklarar sanningen för honom tar han till sig. Vi har till och med sett hur de kristna tar till sig när de kallas och sanningen klargörs för dem.

Se därför till att kalla till Allâhs religion med visdom och fin tillrättavisning, oavsett om ni riktar er till okunniga människor eller innovatörernas lekmän. Vad beträffar deras omedgörliga individer, så får vi debattera med dem om vi blir tvungna. Antingen vägleder Allâh dem eller också förklarar du sanningen för dem så att muslimerna får reda på deras realia och flyr dem.