Lekmän ska varnas för innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/273)

Fråga: Vad säger ni om den person som lockar från avvisningar? När han blir frågad om orsaken säger han att den person som ställde honom frågan var en lekman som inte ens vet hur man läser Qur’ânen. Vad är er kommentar till det?

Svar: Om han är lekman ska han lära sig dogmen och varnas för Ahl-ul-Bid´a. De flesta lekmännen idag har blivit Ahl-ul-Bid´as soldater. Det är obligatoriskt att varna dem. Berätta för lekmannen att så-och-så har innovationer och att han skadas av att lyssna på honom. Han ska varken läsa hans böcker eller lyssna till hans tal. Han ska varnas för hans tal. Lekmannen behöver någon som varnar honom. Påminn honom utifrån principen:

”Den här kunskapen är förvisso religion. Titta därför vem ni tar er religion av.”

Dagens Ahl-ul-Bid´a är fokuserade på lekmännen. De säger att man inte ska läsa i avvisande böcker, vilket utsätter dem för bortkommelse.