Lekman finner kuriosum i Qur’ânen och sprider dem

Fråga: Får lekmannen som läser Qur’ânen och finner en kuriosa berätta den för andra eller anses han tala om Qur’ânen utan kunskap?

Svar: Om han tillhör de berättigade lärda så får han berätta att versen tyder på det ena eller det andra. Och om han är en lekman så gagnas han utmed det Allâh vägleder honom till. Han skall dock inte förkunna den för människorna därför att han inte är lärd. Han kan ha fel.