Lekman citerar de lärdas varningar för Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag är en lekman som tycker om att närvara vid de stora lärdas lektioner. I samband med svåra incidenter citerar jag de lärda om grupper och sektandans fara. Till följd därav har vissa människor och kamrater fördömt mig. Har de rätt eller är min handling korrekt?

Svar: Nej, det är din handling som är korrekt. Må Allâh belöna dig väl. Om du ser någon sluta sig till en sektanda eller splittra sig; de splittrar människorna till grupper, sekter och annat, så är det en synd. Fördöm så gott du kan och vet. Du belönas – om Allâh vill – för det.