Legenden om ´Alî bin Abî Tâlibs grav

Angående legenden om ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) död och att hans kropp lades på en kamel (eller ett annat riddjur) och sedan släpptes lös och att han begravdes där den gick ned på knäna och att han testamenterade det, så är de lärda ense om att den är en påhittad lögn. Han testamenterade inget av det och inget av det gjordes med hans kropp. En muslimsk lekmans kropp får inte utsättas för något sådan, än mindre ´Alîs. Det är inte heller tillåtet för någon att testamentera något sådant då det anses vara vanställning av ett lik.

De lärda har delade åsikter om hans gravs plats. Den kända åsikten är att han begravdes i palatset i Kûfah. Hans grav kamouflerades så att inte Khawâridj, som gjorde Takfîr på honom och tillät att han dödas, skulle gräva upp den. Mannen som dödade honom var en Khâridjî benämnd ´Abdur-Rahmân bin Muldjim al-Murâdî.