Leendet på den dödes läppar

Fråga: Är ett leende på den dödes läppar ett bevis för att hans slut var bra?

Svar: Allâh vet bättre. Jag vet inte. Vi dömer inte den döde. Vi hoppas på det bästa för den gode och fruktar för syndaren.