Ledda höjer rösten i Rukû´ och Sudjûd

Fråga: Vissa ledda höjer rösterna när de läser:

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

och:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

Vad råder ni?

Svar: Om han stör de bedjande runtomkring, så är det inte tillåtet. Men om han ber ensam eller inte stör någon, så är det okej.