Ledd kan inte bli ledare i bönen

Fråga: Får personen som kommer sent till bönen leda andra i bönen?

Svar: Nej. Han själv var ledd. Den ledde kan inte leda bönen om inte imamen utser honom till det.