Ledd blir imam

Fråga: En person reser sig upp för att fullborda det som han inte har bett med imamen. Är det tillåtet för en annan person att be bakom honom och rätta sig efter honom?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa säger att det är ogiltigt att någon tar honom till imam. Andra säger att det är giltigt men bättre att inte göra det. Den andra åsikten är mer korrekt. Handlingen är dock närmare innovation än Sunnah. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) gjorde inte så. Om en person kom sent till bönen fullbordade han den på egen hand.

Därtill leder denna handling till en kedjereaktion. Efter ett tag kan en tredje person komma och rätta sig efter den andre och en fjärde efter den tredje. På så vis framgår det mycket klart att handlingen är en innovation.