Ledarskapets vikt i islam

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

as-Sayl al-Djarrâr (4/504)

Ett av de största bevisen för obligatorisk utnämning av ledare och lovad trohetsed, är hadîthen som återberättas av al-Hârith al-Ash´arî:

”Den som dör utan en församlings ledare, dör den förislamiska tidens död.”

Rapporterad av Ahmad, at-Tirmidhî, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, prioriterade följeslagarna utnämning av ledarskap och dess trohetsed framför allting annat. Sakfrågan var så viktig att de begravde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) först därefter.