Ledarskapet hos Râfidhah

Angående Râfidhah Imâmiyyah, anser de följande om ledarskapet (Imâmah):

1 – De anser att ledarskapet är en av trons pelare och att en persons tro inte kan uppfyllas utan det. al-Kulaynî nämner i ”al-Kâfî”1 med en berättarkedja från Abû Dja´far som sade:

”Islam är byggt på fem [pelare]; bönen, allmosan, vallfärden och ledarskapet. Det finns inget som efterlyses så mycket som ledarskapet.”

Likaså rapporterade han att han blev frågad:

”Visa mig trons gränser.” Då sade han: ”Vittnesbörden att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud och att bekräfta det som har kommit från Allâh, be dem fem bönerna, betala allmosan, fasta Ramadhân, vallfärda till Huset, vara lojal mot vår ledare och hata vår fiende och vara med de sanningsenliga.”2

2 – De anser att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har utsett sin efterträdare. al-Kulaynî nämner i ”al-Kâfî” med en berättarkedja från Abû Dja´far som sade:

”Den som dör utan att ha kunskap om sin ledare, dör den hedniska tidens död. Först var det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sen var det ´Alî.”3

3 – De anser att följeslagarna inte handlade utmed det. al-Kulaynî nämner i ”al-Kâfî” med en berättarkedja från Abû Dja´far som sade:

”Islam är byggt på fem [pelare]; bönen, allmosan, vallfärden och ledarskapet. Det finns inget som efterlyses så mycket som ledarskapet. Människorna handlade utmed de fyra och lämnade denna” – det vill säga ledarskapet.”4

4 – De anser att ledarskapet är den bästa pelaren. al-Kulaynî nämner i ”al-Kâfî” med en berättarkedja från Abû Dja´far som sade:

”Islam är byggt på fem saker; bönen, allmosan, vallfärden, fastan och ledarskapet.” Zarârah sade: ”Vilka av dem är bäst?” Han sade: ”Ledarskapet är bäst. Det är nyckeln till dem. Ledaren visar vägen till dem.” Jag sade: ”Vad kommer därnäst?” Han sade: ”Bönen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bönen är er religions pelare.””5

Käre läsare! Här ser du vad författaren till ”al-Kâfî” säger. Denna bok är accepterad hos Imâmiyyah då de anser att allt däri är autentiskt. Den har samma position hos dem som al-Bukhârîs ”as-Sahîh” har hos Ahl-us-Sunnah.

1 2/15 – Kitâb-ul-Îmân wal-Kufr/ Bâb Da´â’im-ul-Islâm 1.

2 Ibid. 2.

3 2/17/6.

4 2/17/2.

5 2/17/5.