Ledarskap och tro och lydnad i kallet är innovationer

Fråga: Vad anser ni om att ha ledare och lova tro och lydnad i Da´wah [oklart ljud]…

Svar: Tro och lydnad samt ledarskap har endast rapporterats tillkomma den allmänne makthavaren. Det är han som har rätt till att bli lovad tro och lydnad. Det är inte tillåtet att lova någon annan tro och lydnad.

Det finns ju ett ledarskap under en resa. Det är ett specifikt ledarskap. Det ledarskapet är tillfälligt. Det är inte allmänt. Det är ett ledarskap över två, tre eller fler individer. Det gäller endast under resans gång och är endast relaterat till resan. Det berör inte alla frågor.

Ledarskap och tro och lydnad tillkommer alltså endast makthavaren. Tro och lydnad inom metodiker och Sûfiyyahs orden är innovationer och nyheter. De utgör också ett uppror mot makthavaren.