Ledaren med ved på huvudet

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade gå till marknaden, handla och bära på sina varor, nämnde Ibn-ul-Djawzî och andra.

Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) brukade gå till marknaden och göra affärer med tyger.

´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) gick med ved på huvudet varpå det sades: ”Varför gör du det när du inte behöver?” Han svarade: ”Jag vill skydda mig mot högmod. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Den som har en myrvikt av högmod  hjärtat skall inte inträda i paradiset.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) brukade bära ved och annat på sitt huvud medan han var guvernör i Madînah och säga:

Ge plats till er guvernör! Ge plats till er guvernör!”2

Salmân (radhiya Allâhu ´anh) var guvernör i Madâ’in. Han såg en man köpa halm eller något liknande och sedan vilja tvinga några fattiga män bära på den. När Salmân (radhiya Allâhu ´anh) såg det lade han lasten på huvudet och bar på den. Han var guvernör då! Han lade lasten på huvudet och bar den till mannens hus. Salmân al-Fârisî, guvernören i Madâ’in. Må Allâh vara nöjd med honom!

1Muslim (91) och at-Tirmidhî (1999).

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/89-90).