Ledare som säger en sak och gör en annan

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 418-419

1950 – Jag hörde Ahmad nämna hadîthen från Sâlih bin Kaysân, från al-Hârith bin Fudhayl al-Khatmî, från Dja´far bin ´Abdillâh bin al-Hakam, från ´Abdur-Rahmân bin al-Miswar bin Makhramah, från Abû Râfi´, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det kommer att finnas ledare som säger en sak och gör en annan. Den som bekämpar dem med sin hand…”

Ahmad sade:

Denne Dja´far är Abû ´Abdil-Hamîd bin Dja´far. al-Hârith bin Fudhayl är inte bra när det kommer till återberättelse. Det liknar inte heller Ibn Mas´ûds ord. Ibn Mas´ûd berättade ju att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Härda till dess att ni träffar mig.”