Ledare som inte styr med islam till 100%

Fråga: Måste hela samfundet lova makthavaren trohetslöftet och vad säger ni om personen som ifrågasätter makthavaren som inte styr med islam helt och fullt?

Svar: Jag vet inte vem frågeställaren är. Tillhör han Ahl-ul-Hall wal-´Aqd1 för att ställa en sådan fråga? Dömde alla Banû Umayyahs makthavare med islam inom allting? Gjorde Banûl-´Abbâs kalifer det? Gjorde de lärda bland efterföljarna, de sista följeslagarna, efterföljarnas efterföljare, ash-Shâfi´îs kull och Ahmad bin Hanbals kull uppror mot någon? De rådde folk. Människan är skyldig att lyssna och lyda inom det som hon behagas av och det som hon inte behagas av så länge hon inte befalls till olydnad. Vad beträffar makthavarens synder, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”

Det vill säga att otron inte är dold. Man skall vara uppmärksam med villfarelser och fadäser i form av den här frågan.